Matematika 1_raspored za srijedu 8.11.2017.grupe: PK, ZO i S

11-12

amfiteatar AO2

grupa K_KI

12-13

amfiteatar AO2

grupa E_KI

13-14

amfiteatar AO2


Split, 7.11.2017.