Matematika 1_parcijalni test_raspored studenata

Parcijalni test iz kolegija M1 (13.12.2017. s početkom u 11:00 sati) održat će se prema sljedećem rasporedu:

grupa S

amfiteatar A02

grupa PK

predavaonica E402

grupa E_KI

grupa ZO (od Barišić do Pavić)

predavaonica F401

grupa K_KI

grupa ZO (od Predovan do Zdraulić)

predavaonica F402


Obavezno ponijeti indeks!

Split, 12.12.2017.                                                                                           Katedra za matematiku