Matematika 1_parcijalni test_raspored studenataDrugi parcijalni test iz Matematike 1 (24.1.2018. s početkom u 1100 sati) održat će se prema rasporedu:


grupa S

amfiteatar A02 (prizemlje)

grupe PK i ZO

amfiteatar A01 (prizemlje)

grupe E_KI i K_KI

amfiteatar A03 (prizemlje)

·      

Obavezno ponijeti indeks!

 

Split, 24.1.2018.                                                                                   Katedra za matematiku