Matematika_PPT i ZOM_obavijest o rezultatima kolokvija


Rezultati parcijalnih testova bit će dani 29.1.2018. u 14 sati na oglasnoj ploči Katedre (4. kat).

Split, 24.1.2018.         Katedra za matematiku