Matematika 1_usmeni ispit 8.2.2018.Usmeni ispit iz kolegija Matematika 1 održat će se u predavaonici E407 s početkom u 12 sati.

Split, 7.2.2018.       Katedra za matematiku