Zavod za anorgansku tehnologiju

Predstojnik Zavoda
Titula Ime i Prezime e-mail Br. sobe Telefon
Izv. prof. dr. sc. Damir Barbir e-mail C501 021-329-442
 
Djelatnici
Titula Ime i Prezime e-mail br. sobe Telefon
Prof. dr. sc. Pero Dabić e-mail C402 021-329-470
Prof. dr. sc. Dražan Jozić e-mail C401 021-329-471
Izv. prof. dr. sc. Damir Barbir e-mail  C501 021-329-442
Izv.prof. dr. sc. Mario Nikola Mužek e-mail  C502 021-329-460
Mag. ing. cheming.  Anđela Janković e-mail  C502 021-329-460
Ing. Stipe Ćubelić e-mail C417 021-329-481
 
Predmeti na Zavodu
Naziv kolegija Oznaka studija Šifra predmeta ECTS
Tehnološki procesi anorganske industrije PKT KTA305  5.5
Vježbe iz tehnoloških procesa anorganske industrije PKT KTA306 3.0
Anorganski materijali PKT KTA311 3.0
Vježbe iz anorganskih materijala PKT KTA312 1.0
Procesi taloženja i kristalizacije PKT KTA321 3.0
Vježbe iz procesa taloženja i kristalizacije PKT KTA322 1.0
Priprava tehnoloških voda PKT KTA327 3.0
Vježbe iz priprave tehnoloških voda PKT KTA328 1.0
Sigurnost pri radu PKT KTA329 3.0
Vježbe iz sigurnosti pri radu PKT KTA330 1.0
Zbrinjavanje opasnog otpada PKT KTJ303 3.0
Vježbe iz zbrinjavanja opasnog otpada PKT KTJ304 1.0
Odabrani procesi kemijske industrije PKT KTJ318 6.0
Vježbe iz odabranih procesa kemijske industrije PKT KTJ319 2.0
Odabrani procesi kemijske industrije  PK KTG311 5.5
Vježbe iz odabranih procesa kemijske industrije PK KTG312 2.0
Sigurnost pri radu PPT KTK317 4.0
Anorganski procesi u heterogenim sustavima DKT-M KTB108 8.0
 Staklo i keramički materijali DKT-M KTB207 5.0
Novi anorganski materijali DKT-M KTB208 5.0
Tehnologija građevnih materijala DKT-M KTB209 5.0
Nemetalni kompoziti DKT-M KTB210 5.0
Struktura i svojstva anorganskih nemetalnih materijala DKT-M KTB211 5.0
Korozija i razgradnja građevnih materijala DKT-M  KTB212 5.0
Održive tehnologije i razvoj   DKT-ZO KTC111 4.5
Metode karakterizacije materijala   DKT-ZO KTC112 5.0
Sigurnost pri radu SZOM KTL109 4.0
Materijali u graditeljstvu SZOM KTL208 5.0
Priprema tehnoloških voda SZOM KTL210 5.0
Metode karakterizacije materijala SZOM KTL301 6.0
Trajnost nemetalnih materijala SZOM KTL305 6.0
Kompozitni materijali SZOM KTL308 4.0
Tehnologija i prerada aluminija SZOM KTL310 4.0
Industrijski otpad SZOM KTL312 4.0
Sigurnost u laboratoriju F KMFI1 3.0
Oznaka studija: PKT (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije), PKT-KI (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Kemijsko inženjerstvo), PKT-ZO (Preddiplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Zaštita okoliša), PK (Preddiplomski studij Kemije), DKT (Diplomski studij Kemijske tehnologije), DKT-M (Diplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Materijali), DKT-ZO (Diplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Zaštita okoliša), DKT-MK (Diplomski studij Kemijske tehnologije smjer: Mediteranske kulture),  DK (Diplomski studij Kemije), DK-OKB  (Diplomski studij Kemije smjer: Organska kemija i biokemija), DK-KO (Diplomski studij Kemije smjer: Kemija okoliša), F (Integrirani preddiplomski i diplomski studij Farmacije), SZOM (Stručni studij Zaštita i oporaba materijala)