na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu do sada su diplomirale brojne generacije studenata. Svaka generacija bila je sastavljena od mladih ljudi pristiglih s raznih strana, vođenih svojim željama i snovima. Za vrijeme studija stvorene su jake generacijske spone, a neke od njih bile su i mnogo više od toga (osobito jaka "kemija"). Po završetku studija svatko je otišao na svoju stranu, da bi, uz pomoć hirovite fortune, pronašao zaposlenje. Čvrste generacijske spone s vremenom su slabile, veze su se gubile.

nasl sl

Među onima koji su ostali "čvrsto vezani" uz svoj Fakultet (zaposlenici su KTF-a u Splitu) niknula je ideja o osnivanju Udruge bivših studenata i prijatelja KTF-a. Osnovni ciljevi Udruge su očuvanje tradicije KTF-a, promicanje njegova ugleda te razvijanje suradnje KTF-a s institucijama u kojima rade njegovi bivši studenti. Za ostvarenje tih ciljeva potrebno je obnoviti prekinute veze, ali i uspostaviti nove - kako one generacijske, tako i međugeneracijske veze. To će se postići na povremenim susretima i druženjima članova Udruge (zanimljiva popularno-znanstvena predavanja, okrugli stolovi o raznim temama, izleti, izložbe slika i večeri poezije članova Udruge...).