UniCompoST

Poštovane kolegice i kolege,

s velikim zadovoljstvom pozivamo vas da prisustvujete predstavljanju rezultata projekta „UniCompoST“ u sklopu „PAZI - Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! –  programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj“. O rezultatima projekta će govoriti studenti Kemijskog-tehnološkog fakulteta, koji su uključeni u sam projekt.

Početak priče zvane „UniCompost“ počinje u  prosincu 2019. godine, kada su studenti dobili priliku educirati, upoznavati i pomagati drugima s „problemom“ zvanim biorazgradivi i biootpad. Studenti će predstaviti produkt njihove ideje, automatski vođen reaktorski komposter. Takav komposter daje mogućnosti kako trenutnog istraživanja, tako i poboljšanja mehanizama aerobnog procesa kompostiranja. Studenti („tvorci kompostera“) se nadaju da će i buduće generacije studenata, a i zaposlenika Kemijsko-tehnološkog fakulteta, reaktorski komposter koristiti za izradu završnih, diplomskih i znanstvenih radova te na taj način doprinijeti razvoju novih mogućnosti u gospodarenju otpadom.  Ukoliko se ovaj "mali" komposter pokaže dobar u radu, mogao bi biti potencijalno rješenje za kvartovsko kompostiranje, u  nedostatku velike kompostane na području Splitsko-dalmatinske županije. Uz komposter, predstavit će se i izrađeni priručnik u kojem su objedinjena sva znanja i tehnike o kompostiranju, a koji može pomoći, kako u „hobby“ kompostiranju tako i u istraživačkom radu.

Predstavljanje rezultata projekta održati će se u srijedu 11. ožujka 2020. godine u 18:00 h u amfiteatru A 02 Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35.

Dragi članovi i prijatelji naših Udruga radujemo se novom susretu s Vama i ujedno Vas molimo da o ovom predavanju obavijestite svoje kolege.

     UniCompoST                                                                                                                                                                            Predsjednica AMACTFS-a:

                                                                                                                                                                                                     Doc. dr. sc. Maša Buljac, v.r.