Gore

Natječaji

Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto, položaj II. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice (interni naziv: voditelj Službe održavanja), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 3 mjeseca.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) za znanstveno područje Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju, izabrana je MARTINA ČAGALJ, mag. ing. agr.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor - Ad1.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za znanstveno područje Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija, znanstvena grana Kemija hrane, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju Ad2.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent za znanstveno područje Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija, za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice.
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto, položaj II. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice (interni naziv: voditelj Službe održavanja), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 3 mjeseca, izabran je TIN PELIVAN, inženjer građevinskih instalacija.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (interni naziv: referent za javnu nabavu) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rok od 6 mjeseci.
 
Po natječaju za izbor - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (interni naziv: referent za javnu nabavu) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rok od 6 mjeseci izabran je JOSIP BELAS, mag. iur.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor - Ad 1.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu asistent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Kemijsko inženjerstvo za rad u Zavodu za kemijsko inženjerstvo na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice; Ad 2.) - jedanaest izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Odsjeku za kemiju; Ad 3.) - jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja Prehrambena tehnologija, za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor -Ad 1.) - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstvenom polju Kemijsko inženjerstvo, znanstvenoj grani analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa, za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Ad 2.) - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstvenom polju Kemijsko inženjerstvo, znanstvenoj grani analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa, za rad u Zavodu za inženjerstvo okoliša, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Ad 3.) - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor u znanstvenom području Prirodne znanosti, znanstvenom polju Kemija, znanstvenoj grani fizikalna kemija, za rad u Zavodu za fizikalnu kemiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Ad 4.) - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu izvanredni profesor u znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstvenom polju kemijsko inženjerstvo, znanstvenoj grani kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala, za rad u Zavodu za organsku tehnologiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
 
Ad 5.) - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu izvanredni profesor u znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstvenom polju Kemijsko inženjerstvo, znanstvenoj grani kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala, za rad u Zavodu za anorgansku tehnologiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu Ad 6.) - jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, polje Kemija ili iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, polje Biotehnologija ili polje Prehrambena tehnologija za rad na projektu Bioprospecting Jadranskog mora (KK 01.1.01.) – Aktivnost 1. Istraživanje kemijske raznolikosti, na određeno vrijeme do 01. studenog 2022. u slučaju pozitivnog vrednovanja znanstvenog centra izvrsnosti u ponovljenom postupku vrednovanja
 
Ad 7.) - jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje), iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, polje Fizika za rad u Zavodu za fiziku Ad 8.) - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto voditelj Studentske službe, položaj I. vrste, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz probni rad od 6 mjeseci Ad 9.) - jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto III. vrste – laborant u Zavodu za opću i anorgansku kemiju, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice, uz probni rad od 3 mjeseca
 
Po natječaju za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) za znanstveno područje Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju, izabrana je ANA JERONČIĆ, mag. chem.
 
Po natječaju za izbor jedanaest izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje asistent, bez zasnivanja radnog odnosa (naslovno zvanje) iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, znanstvenog polja Kemija, za rad u Odsjeku za kemiju, izabrani su LUCIJA GUĆ, mag. chem., ZVONIMIR JAŽO, mag. chem., ANA JERONČIĆ, mag. chem., ANTONIJA PARČINA, mag. chem., MATEJA TRUPINA, mag. chem., ANA VUČKOVIĆ, mag. chem., ZVONIMIR JURUN, mag. ing. cheming., LAURA KLJUČE, mag. ing. cheming., IVANA MAJIĆ, mag. ing. cheming., ANA TERZIĆ, mag. ing. cheming. i MIA PLENČA, mag. appl. chem.
 
Po natječaju za izbor jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto III. vrste – laborant u Zavodu za opću i anorgansku kemiju, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice uz probni rok od 3 mjeseca izabrana je ŽELJKA ŠMITH, dipl. ing.
 
Kemijsko-tehnološki fakultetu u Splitu raspisuje NATJEČAJ za izbor Ad1.) jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu redoviti profesor, prvi izbor, za znanstveno područje: Tehničke znanosti, polje: Kemijsko inženjerstvo, grana: Reakcijsko inženjerstvo, za rad u Zavodu za kemijsko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, Ad2.) jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent, za znanstveno područje: Prirodne znanosti, polje: Kemija, grana: Biokemija i medicinska kemija za rad u Zavodu za biokemiju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, Ad3.) jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto, službenik, položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interni naziv radnog mjesta: voditelj knjižnice) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz probni rad od 6 mjeseci
 
Po natječaju za izbor jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand iz znanstvenog područja Prirodne znanosti, polje Kemija ili iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, polje Biotehnologija ili polje Prehrambena tehnologija za rad na projektu Bioprospecting Jadranskog mora (KK 01.1.01.) – Aktivnost 1. Istraživanje kemijske raznolikosti, na određeno vrijeme do 01. studenog 2022. u slučaju pozitivnog vrednovanja znanstvenog centra izvrsnosti u ponovljenom postupku vrednovanja, izabrana je DR. SC. SANJA RADMAN.
 
Po natječaju za izbor jednog zaposlenika (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za znanstveno područje Biotehničke znanosti, znanstveno polje Prehrambena tehnologija, znanstvena grana Kemija hrane, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, za rad u Zavodu za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju izabrana je DR. SC. IVANA GENERALIĆ MEKINIĆ.
 
 
 
Powered by Phoca Download