Novosti (UKITS)

5. međunarodni simpozij o upravljanju okolišem (5th International Symposium on Environmental Management, SEM2019)

Poštovani,

zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Kemijsko-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Splitu, Veleučilištem u Karlovcu, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana (SLO) i Institute of Analytical and Physical Chemistry for the Environment and Materials (FRA), organizira 5. međunarodni simpoziji o upravljanju okolišem (5th International Symposium on Environmental Management, SEM2019). Simpozij će se održati od 11. do 13. prosinca 2019. godine u Zagrebu, na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, a u povodu 100. obljetnice ove znanstveno-obrazovne ustanove.

Očekujemo kako će peto izdanje simpozija okupiti oko 300 sudionika iz Hrvatske i inozemstva, koji dolaze sa sveučilišta, iz industrijskih poduzeća i poslovnih subjekata, vladinih i nevladinih te drugih organizacija, a koji će dati svoj doprinos događanju kroz prezentacije, predavanja i postere te interaktivnu komunikaciju unutar okruglog stola „Mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - prilike i izazovi“.

Glavne teme skupa su: kružno gospodarstvo, upravljanje okolišem, zelene tehnologije, klimatske promjene, održiva/obnovljiva energija, onečišćenje i kontrola zraka, upravljanje morem i priobaljem, upravljanje i obrada voda, upravljanje otpadom te procjena rizika i upravljanje.

Više informacija o simpoziju dostupno je na www.sem-eco.com.hr te 1. obavijesti u privitku.

 


www.sem-eco.com.hr    SEM2019_1st_announcement.pdf

Uloga metalografije u karakterizaciji metalnih materijala

Udruga kemijskih inženjera i tehnologa Split organizira predavanje koje će se održati 23. travnja 2019. godine (utorak) s početkom u 14:15 sati u amfiteatru A02, Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35.

Predavanje pod naslovom:

„Uloga metalografije u karakterizaciji metalnih materijala“

 

održat će izv. prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac, dekanica Metalurškog fakulteta iz Siska.

Predsjednik UKITS-a:
doc. dr. sc. Damir Barbir

'Kinetics of Heterogeneous Processes using TKS-SP (Thermal and Kinetic Software by means of Standard Procedure)

Poštovane kolegice i kolege,
Udruga kemijskih inženjera i tehnologa Split (UKITS) poziva vas na predavanje pod naslovom ''Kinetics of Heterogeneous Processes using TKS-SP (Thermal and Kinetic Software by means of Standard Procedure)'' koje će održati izv. prof. dr. sc.  Andrei Rotaru, Svuečilište u Craiovi, National Institute of Laser, Plasma and Radiation Physics, Rumunjska.
Predavanje će se održati u ponedjeljak, 2. srpnja 2018. s početkom u 13:15 sati na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, Ruđera Boškovića 35,  predavaonica F-402.
Sažetak predavanja i životopis predavača
Matko Erceg
Tajnik UKITS-a

Poziv za Skupštinu

P O Z I V
Izvršni odbor Udruge kemijskih inženjera i tehnologa Split poziva sve članove na
REDOVITU GODIŠNJU SKUPŠTINU UDRUGE
koja će se održati u ponedjeljak, 29 siječanj 2018. u 13:15 sati u pred. br. F 402 Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Ruđera Boškovića 35, Split i predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Otvaranje Skupštine i izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće predsjednika o radu UKITS-a
3. Financijsko izvješće
4. Izvješće Nadzornog odbora
5. Izvješće Suda časti
6. Rasprava i usvajanje Izvješća
7. Razno
Predsjednik UKITS-a
izv. prof. dr.  sc. Dražan Jozić

VI. hrvatski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula

VI HSKTM webHrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu i Udruga kemijskih inženjera i tehnologa Split (UKITS) organiziraju znanstveno‐stručni skup pod nazivom VI. hrvatski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula.
Cilj skupa je okupljanje i povezivanje znanstvenih i gospodarskih resursa u Republici Hrvatskoj koji se bave kemijom i tehnologijom makromolekula. Rad skupa odvijat će se kroz usmena i posterska priopćenja. U okviru skupa održat će se okrugli stol vezan za  problematiku visokog obrazovanja i tržišta rada.
Skup će se održati 15. rujna 2017. godine u amfiteatru A02 Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Ruđera Boškovića 35. 
Više o skupu možete saznati na poveznici: http://www.hdki.hr/hdki/skupovi/HSKTM
                                             
                                                                            Predsjednik Organizacijskog i programskog odbora
                                                                                              Izv. prof. dr. sc. Matko Erceg