Dekani KTF-a

Napisao/la alumni on .

Prof.dr.sc. Igor Jerković

jerki

Dekansko razdoblje:

2015. - 2020.


Rođen je 1975. godine u Splitu. Diplomirao je na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu 1998. godine. Magistrirao je 2000. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu te doktorirao 2004. na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu. U Zavodu za organsku kemiju je od 1998. godine, najprije kao znanstveni novak – mlađi asistent, od 2000. godine kao znanstveni novak – asistent, a od 2004. znanstveni novak – viši asistent. U zvanje docenta izabran je 2006. godine, a u izvanrednog profesora 2009. godine. 2013. godine je izabran u redovitog profesora. Obnašao je dužnost prodekana i dekana Fakulteta.Prof.dr.sc. Zoran GrubačProf.dr.sc. Zoran Grubač


Dekansko razdoblje:

2013. - 2015.

Rođen je 1960. godine u Splitu. Diplomirao je na Tehnološkom fakultetu u Splitu 1985. godine. Iste godine zaposlio se na Tehnološkom fakultetu u Splitu, u Laboratoriju za opću i anorgansku kemiju kao pripravnik - postdiplomand. Magistrirao je 1991. na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a na istom fakultetu je i doktorirao 1996.godine. U suradničko zvanje višeg asistenta izabran je 1997. godine, u zvanje docenta 2001. godine, a u izvanrednog profesora 2007. godine. 2013. godine je izabran u redovitog profesora. Obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za opću i anorgansku kemiju te prodekana i dekana Fakulteta.
nkuzm01Prof.dr.sc. Nenad Kuzmanić


Dekansko razdoblje:

2011. - 2013.

Rođen je 1959. godine u Splitu. Diplomirao je 1983. na Tehnološkom fakultetu u Splitu, magistrirao 1989. na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao na Tehnološkom fakultetu u Splitu 1995. Od ožujka 1983. do studenog 1984. radio je u tvornici Jugovinil. Od 1984. stalno je zaposlen u Zavodu za kemijsko inženjerstvo Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, najprije kao asistent. U zvanje docenta izabran je 1996., u izvanrednog profesora 2002. te 2007. u redovitog profesora. Godine 2012. je izabran u redovitog profesora u trajnom zvanju. Obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za kemijsko inženjerstvo te prodekana i dekana Fakulteta.Prof.dr.sc. Mladen MilošProf.dr.sc. Mladen Miloš


Dekansko razdoblje:

2007. - 2009.
2009. - 2011.

Rođen je 1956. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Doktorirao je 1989. godine u Ženevi na Faculte des Sciences, na kojem je do 1990. godine nastavio poslijedoktorski studij. Od 1990. do 1991. godine radio je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, u zvanju višeg asistenta. Od 1993. godine zaposlen je na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, najprije kao asistent. Godine 1995. izabran je u zvanje docenta, u zvanje izvanrednog profesora 2001. te u zvanje redovitog profesora 2005. godine. Obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za organsku kemiju, predstojnika Zavoda za biokemiju te prodekana i dekana Fakulteta.Prof.dr.sc. Ivka KlarićProf.dr.sc. Ivka Klarić


Dekansko razdoblje:

2003. - 2005.
2005. - 2007.


Rođena je 1948. godine u Splitu. Diplomirala je 1971., magistrirala 1981. i doktorirala 1992. godine na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu. Od 1971. godine stalno je zaposlena u Zavodu za organsku kemijsku tehnologiju Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, najprije kao asistent. U zvanje znanstveno-nastavnog asistenta izabrana je 1981., u zvanje docenta 1992., izvanrednog profesora 1997., redovitog profesora 2003. te u trajno zvanje redovitog profesora 2008. godine. Obnašala je dužnost prodekana i dekana Fakulteta.Prof.dr.sc. Njegomir RadićProf.dr.sc. Njegomir Radić


Dekansko razdoblje:

1995. - 1997.
1997. - 1999.

Rođen je 1943. godine u Vrgorcu. Diplomirao je 1969. godine na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, Sveučilišta u Zagrebu. Na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu magistrirao je 1974. te doktorirao 1978 godine. Na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu zaposlio se 1970 godine., najprije u zvanju asistenta. U zvanje docenta izabran je 1979., izvanrednog profesora 1987., redovitog profesora 1996. te u trajno zvanje redovitog profesora 2000. godine. Na Sveučilištu u Splitu obnašao je dužnost predsjednika Izvršnog odbora, dok je na Fakultetu obnašao dužnost predstojnika Zavoda za analitičku kemiju, prodekana, predsjednika Poslovodnog odbora, dekana te pročelnika Odsjeka za kemiju.Prof.dr.sc. Ratimir ŽanetićProf.dr.sc. Ratimir Žanetić


Dekansko razdoblje:

1991. - 1993.
1993. - 1995.
1999. - 2001.
2001. - 2003.

Rođen je 1939. godine u Blatu na Korčuli. Diplomirao je 1963. godine na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Na istom Fakultetu je 1969. godine magistrirao te 1977. doktorirao. Nakon diplomiranja radio je u tvornici "Duga" u Splitu. Godine 1965. zaposlio se na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, najprije kao asistent. U zvanje predavača izabran je 1972., u zvanje docenta 1977., u zvanje izvanrednog profesora 1982., u zvanje redovitog profesora 1988. te u trajno zvanje redovitog profesora 1998. godine. Obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za kemijsko inženjerstvo, predsjednika Poslovodnog odbora te prodekana i dekana Fakulteta. Od 1998. godine član je Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.Prof.dr.sc. Nedjeljka PetricProf.dr.sc. Nedjeljka Petric


Dekansko razdoblje:

1983. - 1985.
1985. - 1987.

Rođena je 1928. godine u Visu. Diplomirala je 1954. godine na Tehničkom fakultetu u Zagrebu te doktorirala 1972. na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Nakon diplomiranja radila je u tvornici "Dalmacija" u Dugom Ratu. Godine 1964. zaposlila se na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, najprije kao asistent. U zvanje docenta izabrana je 1973., izvanrednog profesora 1979. te u zvanje redovitog profesora 1984. godine. Utemeljitelj je i dugogodišnji predstojnik Zavoda za termodinamiku. Obnašala je dužnost prodekana i dekana Fakulteta. U mirovini je od 1998. godine.Prof.dr.sc. Ivo VojnovićProf.dr.sc. Ivo Vojnović


Dekansko razdoblje:

1978. - 1980.
1989. - 1991.

Rođen je 1926. godine u Dućama. Diplomirao je 1954. godine na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je 1972. godine te doktorirao 1976. na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Nakon diplomiranja zaposlio se u tvornici karbida i cijanida "Dalmacija" u Dugom Ratu. Kraće vrijeme radio je i u Vojno-tehničkom institutu u Mostaru te u Poslovnom udruženju kemijske industrije "Keminis" u Splitu. Godine 1964. zaposlio se na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, najprije u zvanju predavača. U zvanje višeg predavača izabran je 1972., u zvanje izvanrednog profesora 1977. te u zvanje redovitog profesora 1982. godine. Obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za kemijsko inženjerstvo te prodekana i dekana Fakulteta. U mirovini je od 1996. godine.Prof.dr.sc. Urban Roje

Prof.dr.sc. Urban Roje

Dekansko razdoblje:

1974. - 1976.
1987. - 1989.

Rođen je 1932. godine u Splitu. Diplomirao je 1956. godine na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkog fakulteta u Zagrebu te doktorirao 1971. na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Od 1957. do 1961. godine radio je u tvornici "Jugovinil" u Kaštel Sućurcu, a od 1961. do 1963. godine u tvornici "Duga" u Splitu. Godine 1963. zaposlio se na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, najprije kao predavač. U zvanje docenta izabran je 1968., izvanrednog profesora 1973. te redovitog profesora 1979. godine. Utemeljitelj je i dugogodišnji predstojnik Zavoda za organsku kemijsku tehnologiju. Organizirao je poslijediplomski studij "Kemija i tehnologija makromolekula". Obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za inženjerstvo i tehnologiju, prodekana te dekana Fakulteta. U mirovini je od 1999. godine.Prof.dr.sc. Ivica MekjavićProf.dr.sc. Ivica Mekjavić


Dekansko razdoblje:

1972. - 1974.


Rođen je 1928. godine u Bolu na Braču. Diplomirao je 1953. godine na Tehničkom fakultetu u Zagrebu te doktorirao 1967. na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Nakon diplomiranja radio je u tvornici "Jugovinil". Godine 1961. zaposlio se na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, najprije kao honorarni nastavnik u zvanju predavača, a od 1963. godine kao stalni nastavnik u zvanju docenta. U zvanje izvanrednog profesora izabran je 1972., a u zvanje redovitog profesora 1982. godine. Utemeljitelj je i dugogodišnji predstojnik Zavoda za fizikalnu kemiju. Bio je prodekan i dekan Fakulteta. Umirovljen je 1998., a preminuo je 2004. godine u Splitu.Prof.dr.sc. Milan ZglavProf.dr.sc. Milan Zglav;


Dekansko razdoblje:

1970. - 1972.

Rođen je 1923. godine u Zadru. Diplomirao je 1951. godine na Tehničkom fakultetu u Zagrebu te doktorirao 1965. na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Nakon diplomiranja radio je u tvornici "Jugovinil". Godine 1961. zaposlio se na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, najprije kao docent. Izvanredni profesor postao je 1965., a u zvanje redovitog profesora izabran je 1971. godine. Utemeljitelj je i dugogodišnji predstojnik Zavoda za tehnološko inženjerstvo. Organizirao je poslijediplomski studij "Inženjerska kemija". Godine 1978. dobio je državnu nagradu "Nikola Tesla" za područje tehničkih znanosti. Obnašao je dužnost prodekana i dekana Fakulteta te prorektora Sveučilišta u Splitu. Umirovljen je 1984., a preminuo je 1988. godine u Splitu.Prof.dr.sc. Stjepan LipanovićProf.dr.sc. Stjepan Lipanović


Dekansko razdoblje:

1966. - 1968.
1968. - 1970.
1976. - 1978.
1980. - 1983.

Rođen je 1926. godine u Orebiću. Diplomirao je 1953. godine na Tehničkom fakultetu u Zagrebu te doktorirao 1970. na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Nakon diplomiranja radio je u tvornici "Jugovinil" u Kaštel Sućurcu. Godine 1960. zaposlio se na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, najprije kao docent. U zvanje izvanrednog profesora izabran je 1972., a u zvanje redovitog profesora 1982. godine. Utemeljitelj je i dugogodišnji predstojnik Zavoda za opću i anorgansku kemiju. Obnašao je dužnost dekana Fakulteta te dužnost prorektora i rektora Sveučilišta u Splitu. Preminuo je 1989. godine u Osijeku.Prof.dr.sc. Anđelko Damjanić

Prof.dr.sc. Anđelko Damjanić

Dekansko razdoblje:

1964. - 1966.


Rođen je 1922. godine u Splitu. Diplomirao je 1951. godine na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehničkog fakulteta u Zagrebu te doktorirao 1970. na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Nakon diplomiranja radio je u tvornici "Jugovinil" u Kaštel Sućurcu. Godine 1961. zaposlio se na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu, najprije kao docent, a od 1970. godine kao izvanredni profesor. Utemeljitelj je i dugogodišnji predstojnik Zavoda za organsku kemiju. Obnašao je dužnost prodekana i dekana Fakulteta. Preminuo je 1975. godine u Zagrebu.
Prof.dr.sc. Božena Pelech-TucakovićProf.dr.sc. Božena Pelech-Tucaković


Dekansko razdoblje:

1960. - 1962.
1962. - 1964.

Rođena je 1909. godine u Zemunu. Diplomirala je 1936. godine na Tehničkom fakultetu u Beogradu. Od 1936. do 1952. godine radila je u tvornici "Bata" u Borovu, a 1952. prešla je u tvornicu "Jugovinil" u Kaštel Sućurcu. Sudjelovala je u svim pripremnim radnjama i izradi elaborata za Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu. Na Fakultetu je od njegova osnivanja 1960. godine, prvo kao viši predavač, od 1961. kao izvanredni profesor, a od 1968. kao redoviti profesor. Utemeljitelj je i dugogodišnji predstojnik Zavoda za analitičku kemiju. Bila je prvi dekan Fakulteta, a obnašala je i dužnost prodekana. Umirovljena je 1978. godine. Preminula je 1991. godine u Splitu.