Oglasna ploča (prof.dr.sc. Matko Erceg)

STRUKTURA I SVOJSTVA POLIMERA - rezultati ispita od 7.2.2024.

Napisao/la Matko Erceg on .

Rezultati ispita i konačne ocjene iz predmeta ˝Struktura i svojstva polimera" od 7.2.2024. objavljeni su u Microsoft Teamsu (Struktura i svojstva polimera 2023/24, Rezultati ispita i kolokvija).
Predmetni nastavnik: prof. dr. sc. Matko Erceg
Split, 9.2.2024.

STRUKTURA I SVOJSTVA POLIMERA - rezultati kontinuirane provjere znanja

Napisao/la Matko Erceg on .

Rezultati kontinuirane provjere znanja iz predmeta ˝Struktura i svojstva polimera" objavljeni su u Microsoft Teamsu (Struktura i svojstva polimera 2023/24, Rezultati ispita i kolokvija).
Predmetni nastavnik: prof. dr. sc. Matko Erceg
Split, 2.2.2024.

STRUKTURA I SVOJSTVA POLIMERA - rezultati II. kolokvija

Napisao/la Matko Erceg on .

Rezultati II. kolokvija iz predmeta ˝Struktura i svojstva polimera" održanog  16.1.2024. god. mogu se pronaći na stranici Zavoda za organsku tehnologiju, u izborniku Nastavni materijali - Rezultati na ispitima te u Microsoft Teamsu (Struktura i svojstva polimera 2023/24, Rezultati ispita i kolokvija).
Predmetni nastavnik: prof. dr. sc. Matko Erceg
Split, 19.1.2024. 

STRUKTURA I SVOJSTVA POLIMERA: obavijest o početku predavanja

Napisao/la Matko Erceg on .

Predavanja iz predmeta STRUKTURA I SVOJSTVA POLIMERA na sveučilišnom diplomskom studiju Kemijska tehnologija, smjer Materijali počinju prema rasporedu, u utorak, 3. listopada 2023. u 14:15 sati, predavaonica F407.
Predmetni nastavnik: prof. dr. sc. Matko Erceg

Početak predavanja - KATALIZA

Napisao/la Matko Erceg on .

Predavanja iz predmeta KATALIZA na preddiplomskim studijima Kemijska tehnologija i Kemija počinju prema rasporedu, u srijedu, 3. ožujka 2021. u 10:15 sati (online, Microsoft Teams - KATALIZA 2020./21.). U slučaju bilo kakvih pitanja, javiti se u CHAT ili e-mailom (merceg@ktf-split.hr).
Predmetni nastavnik: prof. dr. sc. Matko Erceg