Doc.dr.sc. Lea Kukoč-Modun

Indeks Članka

za web LKM copy copy copy
Ime i prezime: Lea Kukoč Modun

Adresa: Kemijsko-tehnološki fakultet Split, Zavod za analitičku kemiju, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split
Ured B 409

Telefon: +38521329463

Fax:+38521329461

E-mail:kukoc@ktf-split.hr