Izv.prof.dr.sc. Josipa Giljanović

Indeks Članka


geek zombie 128Ime i prezime: Josipa Giljanović

Adresa:Kemijsko tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Teslina 10/V, Split

Telefon: +385 21 329 476

Fax:+385 21 329 461

E-mail:josipa@ktf-split.hr