Prof.dr.sc. Zoran Grubač

Indeks Članka

 

Z GrubacIme i prezime: Zoran Grubač

Adresa: Kemijsko-tehnološki fakultet
Zavod za opću i anorgansku kemiju

Telefon: 021 329 473

Fax: 021 329 461

E-mail: grubac@ktf-split.hr