Fizika I-teorija-uvid

Za one koji su se prijavili, uvid je sutra, 15.1.20121. u 13 sati, a održat će se na sastanku u MSTeams  grupi Fizika I  predavanja. MLL