Nadoknada iz Fizike (PPT, SS-ZOM)

Nadoknada predavanja i seminara iz Fizike (PPT, SS-ZOM) biti će održana 11.01 (ponedjeljak). u 17:15 putem platforme Microsoft Teams:
PREDAVANJA 17:15 - 19:00
SEMINAR 19:15 - 20:00.
Srdačan pozdrav!
Dr. sc. Mirko Marušić

II. parcijalni ispit - Fizika (PPT, ZOM)

Drugi parcijalni ispit iz kolegija Fizika (PPT, ZOM) održat će se 08. siječnja u 17:00 u predavaonicama F401 i F402.
Lijepi pozdrav!
Dr. sc. Mirko Marušić

Obavijest o početku nastave - FIZIKA (PPT, ZOM)

Seminari i predavanja iz kolegija "FIZIKA" (PPT, ZOM) počinju prema rasporedu:
* seminar (ponovno upisani) - utorak u 13:15 (predavaonica F402)
* predavanja i seminar - srijeda 11:15 (amfiteatar A02).
Dr. sc. Mirko Marušić, viši predavač

FIZIKA (PPT) - pismeni ispit 28.08.2020.

Pismeni  ispit iz kolegija FIZIKA (PPT) održat će se 28.082020. u 8:30 sati u predavaonici E402.

Dr. sc. Mirko Marušić, viši predavač

FIZIKA (ZOM) - pismeni ispit 27.08.2020.

Pismeni  ispit iz kolegija FIZIKA (ZOM) održat će se 27.082020. u 8:30 sati u predavaonici F402.

Dr. sc. Mirko Marušić, viši predavač

 Uređivanje