Vježbe i predavanja iz Fizikalne kemije (PKT) i Fizikalnih svojstava hrane (DPT)

Predavanja i seminari održat će se prema rasporedu objavljenom na web stranici KTF-a.

Datum početka vježbi iz Fizikalne kemije  (PKT) i Fizikalnih svojstava hrane (DPT) bit će naknadno objavljen.