Obavijesti studentske Referade

Promjena nositelja predmeta u indeksu

Mole se studenti koji u akademskoj godini 2020./2021. imaju upisani predmet Analitička kemija I. na preddiplomskom studiju Kemija, Vježbe iz Analitičke kemije I. na preddiplomskom studiju Kemija, Analitička kemija na preddiplomskom studiju Kemijska tehnologija, smjer: Kemijsko inženjerstvo i Vježbe iz Analitičke kemije na preddiplomskom studiju Kemijska tehnologija, smjer: Zaštita okoliša donesu indeks u Studentsku službu kako bi im izmijenili nositelje predmeta, a sve sukladno Odluci Fakultetskog vijeća Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu od 11. veljače 2021. godine.

OBAVIJEST STUDENTIMA O IZRADI ZAVRŠNOG/DIPLOMSKOG RADA

Obavještavaju se studenti koji nisu pronašli mentora za izradu završnog/diplomskog rada da se jave doc. dr. sc. Sanji Perinović Jozić (soba br. C403) do 15.2.2021. Potrebno je popuniti obrazac (Zahtjev za omogućavanje izrade završnog/diplomskog rada), što je prvi korak u proceduri dodjele mentora studentima. Raspoređivanje studenata se mora izvršiti do početka ljetnog semestra.

Obavijest o pristupanju kvalifikacijskom ispitu

Dana 11. veljače 2021. godine (četvrtak) u 15:00 sati u Vijećnici fakulteta (C613) Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, Branimir Ljubičić, dipl. inž. pristupit će kvalifikacijskom ispitu pod naslovom

      „Homogenizacija i mljevenje u cementnoj industriji“

pred Povjerenstvom za kvalifikacijski ispit u sastavu:

  1. dr. sc. Pero Dabić, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
  2. dr. sc. Damir Barbir, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu i
  3. dr. sc. Mario Nikola Mužek, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu.

Zbog ograničenja uzrokovanih epidemiološkom situacijom, kvalifikacijski ispit može se pratiti i online, putem platforme Microsoft Teams. Zainteresirani se trebaju javiti na adresu e-pošte cip@ktf-split.hr kako bi im se poslala poveznica na online praćenje ispita.

Split, 27. siječnja 2021. godine                                                           Studijski savjetnik:                                                                                                                                            Prof.dr.sc. Dražan Jozić