Obavijesti studentske Referade

Početak predavanja za više godine diplomskih, prediplomskih i stručnog studija

Predavanja za više godine preddiplomskih i preddiplomskog stručnog studija (II. i III. godina) i sve godine diplomskih studija (I. i II. godina) u akad. god. 2018./2019. započet će 09. listopada 2018. godine (utorak), prema rasporedu sati.