Obavijesti studentske Referade

Promjena rasporeda

Došlo je do promjena u rasporedu prema slijedećem:

06.12.2018.

- Seminar bilanca tvari i energije, 2_PKT_KI, 2_PKT_ZO, iz A02 se prebacuje u A03 od 8h do 10h

- Prijenos tvari i energije, 2_PKT_KI, 2_PKT_ZO, PPT, iz A02 se prebacuje u A03 od 10h do 13h.