Obavijesti studentske Referade

Promjena rasporeda za 10.04.2019.

Došlo je do promjena u rasporedu prema slijedećem:

8.4.2019.

- seminar iz Fermentirani mliječni proizvodi i sirarstvo,
1_DPT, iz E402 se prebacuje u F406 od 13h do 14h, 

9.4.2019.

- seminar iz Anorganske kemije 1,
1_PK, iz E402 se prebacuje u F406 od 10h do 11h,

- seminar iz Analitičke kemije 1, 1_PK, iz E402 se prebacuje u F401 od 11h do 12h,

10.4.2019.

- Kemijska ekologija, 2_DKT_ZO, iz E407 se prebacuje u C613 od 10h do 12h i

- seminar iz Kemijske ekologije,
2_DKT_ZO, iz E407 se prebacuje u C613 od 12h do 13h.

S poštovanjem,
Studentska služba KTF-a