Obavijesti studentske Referade

Promjena rasporeda za 25.04.2019.

Došlo je do promjena u rasporedu prema slijedećem: 

25.04.2019.

- Polimerni materijali, 3_PKT_KI, iz E402 se prebacuju u F406 od 8h do 10h,

- Termodinamika, 2_PPT, iz F402 se prebacuje u A11 od 8h do 9 h i

- seminar iz Termodinamike, 2_PPT, iz F402 se prebacuje u A11 od 9h do 10h.

S poštovanjem,
Studentska služba KTF-a