Obavijesti studentske Referade

Promjena rasporeda za 30.04.2019.

Došlo je do promjena u rasporedu prema sljedećem:

30.04.2019.

-
Sva predavanja iz Amfiteatra A02 će se održati u Amfiteatru A01 u istom rasporedu.

S poštovanjem,
Studentska služba KTF-a