Obavijesti studentske Referade

Promjena rasporeda za 13.05.2019.

Došlo je do promjena rasporeda prema sljedećem:

13.05.2019.

- Tehnološke operacije, 2_PKT_KI, 2_PKT_ZO, 2_PPT, iz A02 se prebacuje u A12 od 8h do 10h,

- seminar iz Fizike, 1_PKT_KI-A, 1_PKT_KI-B, iz A02 se prebacuje u A12 od 12h do 13h.

S poštovanjem,
Studenska služba KTF-a