Obavijesti studentske Referade

Promjena rasporeda za 22.05.2019.

Došlo je do promjene u rasporedu prema slijedećem:

22.05.2019.

- Kataliza, 2_PK, 2_PKT_KI, iz A02 se prebacuje u predavaonicu F402 od 10h do 12h,

- seminar iz Kataliza, 2_PK, 2_PKT_KI, iz A02 se prebacuje u predavaonicu F402 od 12h do 13h,

- Kvantna kemija, 1DK_OKB, iz F402 se prebacuje u amfiteatar A11(PMF) od 11h do 13h i

- seminar iz Kvantne kemije, 1_DK_OKB, iz F402 se prebacuje u amfiteatar A11(PMF) od 13h do 14h.

Srdačan pozdrav,
Studentska služba KTF-a