Obavijesti studentske Referade

Promjena rasporeda za 29. i 30.05.2019.

Došlo je do promjena u rasporedu prema sljedećem:

29.05.2019.


- predavanje i seminar iz Kataliza,  2_PK, 2_PKT_KI, iz A02 se prebacuje u F401 od 10h do 13h,,

- predavanje i seminar iz Odabranih procesa kemijske industrije, 3_PK, 3_PKT_ZO, iz E400 se prebacuje u E401 od 8h do 10h,

- predavanje i seminar iz Hrane i prehrane, 1_PPT, iz E400 se prebacuje u F405 od 12h do 15h.


30.05.2019. 

- Matematika II, 1_PKT, 1_PK, iz A02 se prebacuje u F401 od 8h do 11h,

- predavanje i seminar iz Anorganskih procesa u heterogenim sustavima, 1_DK, iz E400 se prebacuje u F407 od 8h do 10h,

- predavanje i seminar iz Polimerizacijskih procesa, 1_DKT_M, iz E400 se prebacuje u vijećnicu od 10h do 12h,

- predavanje i seminar iz Tehnologije remedijacije okoliša, 1_DKT_ZO, iz E400 se prebacuje u vijećnicu od 12h do 15h.