Obavijesti studentske Referade

Promjena rasporeda za 13.06.2019.

Došlo je do promjena rasporeda prema sljedećem:

13.05.2019.

- seminar Tehnologije remedijacije okoliša, 1_DKT_ZO, iz E400 se prebacuje u E401 od 14h do 15h,

- predavanje i seminar iz Mjerenja i vođenja procesa, 2_PKT_KI, iz F402 se prebacuje u
  F405 od 13h do 16h.

S poštovanjem,
Studenska služba KTF-a