Obavijesti studentske Referade

Obavijest za studente 1. godine Farmacije

Obavještavaju se studenti 1. godine Farmacije da svoje korisničke račune za pristup web stranici KTF-a mogu pruzeti u referadi za Farmaciju na Medicinskom fakultetu.

Studentska služba KTF-a