Obavijesti studentske Referade

Poslani e-mailovi za provjeru podataka studentima koji konkuriraju za državnu stipendiju u STEM područjima znanosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je svim redovitim studentima studijskih programa u STEM područjima znanosti obavijest s uputama za provjeru podataka. Obavijest je poslana na njihove adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr u svrhu provedbe dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2019./2020.

Studenti ispravnost svojih podataka o broju ECTS-a i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature, provjeravaju na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/. U navedenu aplikaciju studenti se prijavljuju vlastitim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Svim studentima bit će ujedno dodijeljena jedinstvena identifikacijska oznaka kojom će nakon objave rang-lista moći utvrditi svoje mjesto na rang-listi.

Primijete li studenti da njihovi podaci o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena u aplikaciji nisu ispravni, uputa je da se u svrhu ispravka podataka žurno obrate visokom učilištu.

Ako nisu ispravno navedeni podaci o rezultatima državne mature, studenti se mogu obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na adresu elektroničke pošte stem-stipendije@mzo.hr.

Za sve ostale informacije studenti se mogu obratiti koordinatoru za STEM stipendije na visokom učilištu ili Ministarstvu znanosti i obrazovanja na adresu elektroničke pošte stem-stipendije@mzo.hr.

Podatke je moguće ispraviti do ponedjeljka28. listopada 2019godine, do 12 sati. Ako podaci nisu ispravljeni do propisanoga roka, smatrat će se ispravnima te će Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti na temelju tih podataka izraditi rang-liste.

Ako student na svoju adresu elektroničke pošte u sklopu sustava AAI@EduHr zbog nekog razloga ne zaprimi predmetnu obavijest, napominjemo kako ona nije preduvjet za konkuriranje za državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju e-maila, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/.

Dodjela stipendija provodi se na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 78/2018.), odnosno na temelju podataka koje su Ministarstvu dostavila visoka učilišta koja izvode studijske programe u STEM područjima znanosti i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, a u sklopu projekta „Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM)” Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.”.

Obavijest o izbornim predmetima

Obavijest studentima diplomskog sveučilišnog studija Kemijska tehnologija, smjer Materijali!

U ponuđenom obrascu za odabir izbornih predmeta (IV semestar), na zahtjev Zavoda za elektrokemiju i
zaštitu od korozije nije trebao biti ponuđen predmet "Izravna pretvorba energije". Molimo studente da do 18. rujna 2019. godine ponovo ispune obrazac bez tog predmeta .
Novi obrazac nalazi se u prilogu.

Anketa za izborne predmete u ak. god. 2019./20.

Obavještavaju se studenti koji u akademskoj godini 2019./20. stječu uvjete za upis izbornih predmeta da trebaju ispuniti anketne obrasce s izbornim predmetima koje žele upisati. 
Anketni obrasci se nalaze u privitku ove obavijesti kao i ispred ureda Studentska službe.
Popunjene obrasce predati u Studentsku službu do 13.rujna 2019.g. u 13,00 h.
Sukladno Odluci Fakultetskog vijeća donesenoj na 25. sjednici, 16. svibnja 2019. g., upisivat će se oni izborni predmeti koje izabere najveći broj studenata.

Anketni obrasci za: 
Preddiplomski studij Kemijske tehnologije, smjer: Kemijsko inženjerstvo 
OBRAZAC-PKT.pdf
Preddiplomski studij Kemijske tehnologije, smjer: Zaštita okoliša 
OBRAZAC_PKT_ZO.pdf
Preddiplomski studij Kemije
OBRAZAC-PK.pdf
Preddiplomski studij Prehrambena tehnologija
OBRAZAC__PPT.pdf
Preddiplomski stručni studij Zaštita i oporaba materijala
OBRAZAC_ZOM.pdf
Diplomski studij Kemijske tehnologije, smjer Zaštita okoliša
OBRAZAC_DKT_ZO.pdf
Diplomski studij Kemije, smjer: Organska kemija i biokemije
OBRAZAC_DK_OKB-_.pdf
Diplomski studij Kemijske tehnologije, smjer Materijali
OBRAZAC_DKT_M.pdf
Diplomski studij Prehrambene tehnologije
OBRAZAC_DPT.pdf

S poštovanjem,
Studenska služba KTF-a