Obavijesti studentske Referade

Promjena rasporeda za 28.05.2019.

Došlo je do promjene u rasporedu prema slijedećem:

28.05.2019.

-Sva predavanja iz amfiteatra A02 će se održati u predavaonici F401 u istom rasporedu,

-Sva predavanja iz predavaonice E400 će se održati u predavaonici E401 u istom rasporedu.

S poštovanjem,
Studentska služba KTF-a

Promjena rasporeda za 27.05.2019.

Došlo je do promjena u rasporedu prema sljedećem:

27.05.2019.

-
Sva predavanja iz Amfiteatra A02 će se održati u Amfiteatru A01(PMF) u istom rasporedu.

S poštovanjem,
Studentska služba KTF-a

Obavijest za studente poslijediplomskih sveučilišnih studija upisanih u akad.god. 2012./13.

Na 25. sjednici Fakultetskog vijeća Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu održanoj 16. svibnja 2019. godine, donesena je ODLUKA (kliknuti na link) o reguliranju statusa studenata poslijediplomskih sveučilišnih studija.

S poštovanjem,
Studentsska služba KTF-a

Promjena rasporeda za 22.05.2019.

Došlo je do promjene u rasporedu prema slijedećem:

22.05.2019.

- Kataliza, 2_PK, 2_PKT_KI, iz A02 se prebacuje u predavaonicu F402 od 10h do 12h,

- seminar iz Kataliza, 2_PK, 2_PKT_KI, iz A02 se prebacuje u predavaonicu F402 od 12h do 13h,

- Kvantna kemija, 1DK_OKB, iz F402 se prebacuje u amfiteatar A11(PMF) od 11h do 13h i

- seminar iz Kvantne kemije, 1_DK_OKB, iz F402 se prebacuje u amfiteatar A11(PMF) od 13h do 14h.

Srdačan pozdrav,
Studentska služba KTF-a