SDG ciljevi

Napisao/la Eni Generalić on .

CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA

ZADATAK: Praćenje svih aktivnosti/događanja na KTF usmjerenih prema ciljevima održivog razvoja (engl. Sustainable Development Goals – SDGs)

SVRHA: Pridruživanje odgovarajućih ikona svim našim aktivnostima/događanjima pridonosi prepoznatljivosti KTF i Sveučilišta u Splitu na svjetskoj razini

sdg 1 hr ikona sdg 2 hr ikona sdg 3 hr ikona sdg 4 hr ikona sdg 5 hr ikona sdg 6 hr ikona sdg 7 hr ikona sdg 8 hr ikona sdg 9 hr ikona sdg 10 hr ikona sdg 11 hr ikona sdg 12 hr ikona sdg 13 hr ikona sdg 14 hr ikona sdg 15 hr ikona sdg 16 hr ikona sdg 17 hr ikona

UPUTE ZA PRIDRUŽIVANJE SDG IKONA

Svakom događanju i aktivnosti je potrebno pridružiti SDŽ ikonu. Npr. nastavni programi i projekti koji doprinose određenom cilju, radionice, događanja pridružuju se ikone ovisno o tome na koju se tematiku odnose

Nekom događanju/aktivnosti može se pridružiti više ciljeva. Npr. radionica u okviru projekta pridružuje ciljeve 4 (kvalitetno obrazovanje), te sve ikone s kojima se projekt može sadržajno povezati.

Za više info pogledati Izvješće o održivosti.

Za dodatne upite, uputiti mail prema Sveučilištu u Splitu: Petra Jelić

Petra Jelić
Voditelj Ureda za znanost / Head of Science Office
Odjel za znanost i inovacije / Science and Innovation department

Ruđera Boškovića 31, 21000 Split
Hrvatska / Croatia

Tel.: +385 21 566 883
Mob.: +385 91 902 1929


1. Svijet bez siromaštva

sdg 1 hr ikona

Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima 

Npr.:

 • Humanitarne akcije, volontiranje, podupiranje samozapošljavanja (start-up)

Sveučilišni programi protiv siromaštva

 • Upis i završetak studija studenata koji spadaju u donju skupinu od 20% prihoda kućanstva
 • Potpora Sveučilišta/sastavnica studentima iz obitelji s niskim prihodima (npr. hrana, smještaj, prijevoz, pravne usluge) kako bi im se omogućilo da završe fakultet

Programi zajednice protiv siromaštva

 • Pomoć lokalnoj zajednici: potpora pokretanju tvrtki kroz programe mentorstva, radionice za obuku, pristup sveučilišnim objektima
 • Financijska pomoć lokalnoj zajednici u pokretanju financijski i društveno održivih poduzeća
 • Obuka ili programi za poboljšanje pristupa osnovnim uslugama za sve
 • Kreiranje politika za iskorjenjivanje siromaštva u svim njegovim dimenzijama

2. Svijet bez gladi

sdg 2 hr ikona

Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu

Npr.:

 • Studijski programi i projekti koji doprinose ovom cilju
 • Organizacija događaja za povezivanje informiranje/educiranje lokalnih poljoprivrednika i proizvođača hrane
 • Pristup sveučilišnim objektima (npr. laboratorijima, tehnologiji...) radi poboljšanja održivih poljoprivrednih praksi

3. Zdravlje i blagostanje

sdg 3 hr ikona

Zdravlje – Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija

Npr.

 • Suradnja s lokalnim, nacionalnim ili globalnim zdravstvenim institucijama u cilju poboljšanja zdravlja i blagostanja
 • Aktivnosti za poboljšanje ili promicanje zdravlja i blagostanja (uključujući higijenu, prehranu, planiranje obitelji, sport, tjelovježbu, dobro starenje i srodne teme, može uključivati programe volontiranja studenata)
 • Informativni i obrazovni programi za studente vezano za spolno i reproduktivno zdravlje
 • Pristup potpori za mentalno zdravlje za studente i zaposlenike

4. Kvalitetno obrazovanje

sdg 4 hr ikona

Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja 

Npr.

 • Aktivnosti / događaji koji su otvoreni za širu javnost: javna predavanja, obrazovna događanja u zajednici
 • Obrazovne programe za rukovoditelje i/ili strukovno osposobljavanje (npr. kratki tečajevi za osobe koje ne pohađaju sveučilište i sl.)
 • Obrazovne aktivnosti izvan Kampusa (npr. prilagođena predavanja ili demonstracije u lokalnim školama, uključujući volonterske programe koje vode studenti)

5. Ravnopravnost spolova

sdg 5 hr ikona

Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke

Npr.

 • Programi mentorstva, stipendija ili drugih pristupnih shema kojima se potiče žene na upis
 • Aktivnosti žena viših akademskih zvanja na Sveučilištu/sastavnicama
 • Novosti o ženama koje su diplomirale u (znanstvenom) području humanističkih znanosti, društvenih znanosti i umjetničkom području
 • Aktivnosti usmjerene protiv diskriminacije žena, transrodnih osoba
 • Aktivnosti podupiranja majčinstva i očinstva, poticanja studiranja i rada mladih majki

6. Čista voda i sanitarni uvjeti

sdg 6 hr ikona

Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve 

Npr.

 • Nastavni programi i projekti koji doprinose ovom cilju, radionice, događanja
 • Procesi za pročišćavanje otpadnih voda
 • Investicije u vodovodne sustave, smanjenje potrošnje vode
 • Obrazovne mogućnosti za lokalnu zajednicu o dobrom upravljanju vodom
 • Promicanje svjesnog korištenja vode na Kampusu i u široj zajednici
 • Aktivnosti vezane za potporu očuvanju vode izvan Kampusa
 • Suradnja Sveučilišta/sastavnica s lokalnim, regionalnim, nacionalnim ili globalnim vlastima u pogledu sigurnosti vode

7. Pristupačna i čista energija

sdg 7 hr ikona

Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve 

Npr.

 • Nastavni programi i projekti koji doprinose ovom cilju, radionice, događanja
 • Novosti o obnovi ili gradnji novih objekata koja slijedi standarde energetske učinkovitosti
 • Aktivnosti povećanja razine energetske učinkovitosti?
 • Aktivnosti vezane za smanjenje emisije ugljičnog dioksida i općenito smanjenje ukupne potrošnje energije
 • Aktivnosti diversifikacije izvora energije
 • Informiranje/educiranje lokalne zajednice o važnosti energetske učinkovitosti i čiste energije
 • Promicanje posvećenosti obnovljivim izvorima energije izvan sveučilišta (peticije, sastanci, rasprave, događaji)
 • Suradnja sa lokalnom industrijom s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i čiste energije (procjene energetske učinkovitosti, radionice, istraživanje mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije)
 • Sudjelovanje Sveučilišta/sastavnica u formiranju politika čiste energije i razvoju energetski učinkovitih tehnologija
 • Podrška tvrtkama koje potiču i podržavaju niskougljične tehnologije

8. Dostojanstven rad i gospodarski rast

sdg 8 hr ikona

Promicati uključiv i održiv gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za sve

Npr.

 • Nastavni programi i projekti koji doprinose ovom cilju, radionice, događanja
 • Ljudski potencijali u službi boljih poslovnih rezultata
 • Prakse vezane za rad i zapošljavanje
 • Novosti vezane za plaće, radno pravo i sindikate
 • Aktivnosti vezane za studentsku praksu

9. Industrija, inovacije, infrastruktura

sdg 9 hr ikona

Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost

Npr.

 • Nastavni programi i projekti koji doprinose ovom cilju, radionice, događanja
 • Istraživanje industrije, inovacija i infrastrukture
 • Patenti koji citiraju sveučilišna istraživanja
 • Sveučilišni spin off
 • Prihod od istraživanja iz industrije

10. Smanjenje nejednakosti

sdg 10 hr ikona

Smanjiti nejednakost unutar i između država 

Npr.

 • Nastavni programi i projekti koji doprinose ovom cilju, radionice, događanja
 • projekti usmjereni na određenu dobnu skupinu
 • poboljšanje kvalitete života studenata i zaposlenika s invaliditetom

Mjere protiv diskriminacije

 • Pozitivna diskriminacija pri upisu
 • Upisi podzastupljenih skupina (etničke manjine, studenti s niskim primanjima, žene, LGBT studenti, studenti s invaliditetom i novopridošli studenti npr. Izbjeglice)
 • Zapošljavanje studenata/osoblja iz podzastupljenih skupina
 • Novosti vezano za politiku protiv diskriminacije i uznemiravanja i srodne akte
 • Savjetovanje i provedba politika, programa i obuka povezanih s različitošću, jednakošću, uključenošću i ljudskim pravima na Kampusu
 • Programi mentorstva/savjetovanja/vršnjačke podrške za podršku studentima i djelatnicima iz podzastupljenih skupina
 • Sadržaji pristupačni osobama s invaliditetom i usluge podrške osobama s invaliditetom (npr. osobni asistenti, prevoditelji)
 • Prilagodba smještajnih, obrazovnih i infrastrukturnih resursa osobama s invaliditetom

11. Održivi gradovi i zajednice

sdg 11 hr ikona

Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim 

Npr.

 • Ulaganja u objekte povezane sa umjetnosti i baštinom
 • Potpora umjetnosti i baštini
 • Događanja u objektima od kulturnog značaja (povezanim sa Sveučilištem/sastavnicama - u knjižnici, izložbenim prostorima/galerijama i/ili povezana sa umjetničkim djelima i artefaktima)
 • Doprinos lokalnoj umjetnosti, u smislu javnih nastupa sveučilišnih zborova / kazališnih skupina / orkestara itd.
 • Aktivnosti popisivanja i/ili očuvanje nematerijalne kulturne baštine kao što su lokalni folklor, tradicija, jezik, nasljeđe raseljenih zajednica i sl.
 • Održive prakse
 • Promicanje održivijeg putovanja na posao (pješačenje, vožnja biciklom ili drugi nemotorizirani prijevoz, kombiji, zajednički prijevoz ili javni prijevoz, motocikli, skuteri ili mopedi ili električna vozila)
 • Provedba aktivnosti za promicanje istog (npr. pružanje besplatnih ili subvencioniranih autobusa ili shema zajedničkog prijevoza, osiguravanje parkirališta i skladišta za bicikle, osiguravanje biciklističkih staza, program dijeljenja bicikli, besplatne ili snižene cijene tranzitnih karata, stanice za punjenje električnih vozila, osigurano parkiralište za vozila s uštedom goriva i sl.)
 • Pružanje pristupačnog smještaja za studente
 • Gradnja novih zgrada prema održivim standardima
 • Gradnja na brownfield lokacijama

12. Održiva potrošnja i proizvodnja

sdg 12 hr ikona

Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje 

Npr.

Operativne mjere

 • Aktivnosti vezane za zbrinjavanje otpada, osobito opasnog otpada
 • Smanjenje uporabe plastike
 • Smanjenje uporabe jednokratnih predmeta
 • Recikliranje otpada
 • Objava Izvješća o ciljevima održivog razvoja

13. Klimatske promjene

sdg 13 hr ikona

Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica 

Npr.

Uporaba izvora energije s niskim udjelom ugljika

Edukacije na temu okoliša i klimatskih promjena

 • Obrazovni programi ili kampanje za lokalnu zajednicu o rizicima klimatskih promjena, ublažavanju i smanjenju negativnih utjecaja na okoliš
 • Aktivnosti prilagodbe na klimatske promjene, uz uključivanje lokalne uprave i/ili relevantnih grupa iz lokalne zajednice
 • Informiranje i podrška lokalnoj ili regionalnoj upravi u ranom upozoravanju i praćenju lokalnih katastrofa/rizika klimatskih promjena
 • Suradnja s nevladinim organizacijama na prilagodbi klimatskim promjenama

Predanost postizanju neutralnog/nultog ugljičnog otiska

14. Vodni ekosustavi

sdg 14 hr ikona

Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj 

Npr.

Podrška vodenim ekosustavima kroz obrazovanje

 • Obrazovni programi o slatkovodnim ekosustavima za lokalnu zajednicu (prakse navodnjavanja, upravljanje/očuvanje vode)
 • Obrazovni programi za lokalne/nacionalne dionike o održivom upravljanju ribarstvom, akvakulturom i turizmom
 • Podizanje svijesti o prekomjernom ribolovu, nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu i destruktivnim ribolovnim praksama

Podrška vodenim ekosustavima kroz aktivnosti sveučilišta

 • Promicanje očuvanja i održivog korištenja oceana, mora, jezera, rijeka i morskih resursa
 • Istraživanje i/ili suradnja s tvrtkama na očuvanju postojećih ekosustava, posebno ugroženih ekosustava
 • Istraživanje i/ili suradnja s tvrtkama na tehnologijama ili praksama koje maritimnoj industriji omogućuju smanjenje ili sprječavanje oštećenja vodenih ekosustava

Održavanje lokalnog ekosustava

 • Aktivnosti vezane za smanjenje fizičkih, kemijskih i/ili bioloških promjena vodenih ekosustava povezanih sa Sveučilištem/sastavnicama
 • Suradnja s lokalnom zajednicom u naporima za održavanje zajedničkih vodenih ekosustava

15. Kopneni ekosostavi

sdg 15 hr ikona

Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti 

Npr.

Potpora kopnenim ekosustavima

 • Promicanje očuvanja i održivog korištenja zemljišta, uključujući šume i divlja staništa
 • Održavanje i proširenje postojećih ekosustava i njihove bioraznolikosti, posebno ugroženih ekosustava
 • Obrazovni programi o ekosustavima za lokalne ili nacionalne zajednice (promatranje divlje flore i faune)
 • Obrazovni program za lokalne ili nacionalne zajednice o održivom upravljanju zemljištem za poljoprivredu i turizam
 • Suradnja s lokalnom zajednicom u nastojanjima da se održi zajednički kopneni ekosustavi

Odlaganje otpada koji utječe na kopneni ekosustav

 • Smanjenje plastičnog otpada na kampusu
 • Politike, procesi i prakse o zbrinjavanju opasnog otpada

16. Društvo

sdg 16 hr ikona

Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama 

Npr.

Mjere upravljanja sveučilištem

 • Aktivnosti predstavnika studenata i zaposlenika u Senatu
 • Aktivnosti studentskih organizacija (zbor, udruge)
 • Uključivanje lokalnih dionika u aktivnosti
 • Politike ili načela vezano za organizirani kriminal, korupciju i mito
 • Podupiranje akademskih sloboda
 • Objava financijskih podataka

Suradnja s vladom

 • Savjetodavne aktivnosti prema lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj vlasti (npr. putem smjernica za politiku, sudjelovanje u odborima…)
 • Obrazovanje, usavršavanje i izgradnja kapaciteta kreatora politike i zakona o relevantnim temama (npr. ekonomija, pravo, tehnologija, migracije i raseljavanje te klimatske promjene)
 • Istraživanja usmjerena na politike u suradnji s vladom
 • Pružanje neutralne platforme za okupljanje različitih političkih dionika kako bi otvoreno razgovarali o izazovima

Novosti o diplomiranim studentima u pravu i građanskom pravu

17. Globalno partnerstvo

sdg 17 hr ikona

Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj

Npr.

Odnosi za podršku ciljevima

 • Doprinos razvoju politike SDG-a nacionalne vlade ili regionalnih nevladinih organizacija (uključujući prepoznavanje problema i izazova, razvoj politika i strategija, modeliranje vjerojatne budućnosti sa i bez intervencija, praćenje i izvještavanje o intervencijama...)
 • Sudjelovanje u međusektorskom dijalogu o ciljevima održivog razvoja (npr. konferencije koje uključuju vladu/nevladine organizacije)
 • Međunarodna suradnja na prikupljanju ili mjerenju podataka za ciljeve održivog razvoja
 • Razvijanje praksi u ispunjenju ciljeva održivog razvoja
 • Suradnja s nevladinim organizacijama u ispunjenju ciljeva održivog razvoja (kroz programe studentskog volontiranja, istraživačke programe i razvoj obrazovnih resursa)

Objavljivanje Izvješća o održivom razvoju

Obrazovanje za SDG

 • Obrazovanju o ciljevima održivog razvoja na cijelom sveučilištu
 • Kolegiji koji se bave održivošću i ciljevima održivog razvoja
 • Obrazovne aktivnosti za širu zajednicu (mogu uključivati bivše studente i lokalno stanovništvo)