Upis više godine za studente doktorskih studija

Upisi u 2020./21. akademsku godinu za studente koji su se na poslijediplomski sveučilišni studij "Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala" i poslijediplomski sveučilišni studij "Kemija mediteranskog okoliša" upisali 2017./18. obavit će se 17. i 18. veljače 2021.g. Odluka_o_upisu_doktorski.PDF

Upisi se provode online, dostavom sljedeće dokumentacije na e-mail referada@ktf-split.hr:
1. Godišnji_izvještaj_o_radu_doktoranda.PDF
2. Godišnji_doktorandov_izvještaj_o_napretku.pdf
3. UPISNI_LIST.pdf
4. prijavni_list_SV_40.pdf
Nakon dostave navedene dokumentacije za studente koji su u obvezi plaćanja školarine dostaviti ćemo ugovor.
Molim Vas da nam dostavite indeks kako bismo u njemu evidentirali upis godine.
Sa štovanjem,
Marijana Jurić, dipl. iur.
Voditeljica Studentske službe

Odluke Fakultetskog vijeća o upisima na diplomske studije

Poštovani studenti,
U privitku Vam dostavljamo Odluke Fakultetskog vijeća KTF-a vezano za upise na naše diplomske studije.
Odluke_o_upisima_diplomski.PDF
Posebno Vam obraćamo pozornost na četvrtu točku Odluke od 9. lipnja 2020.g., Klasa: 003-08/20-06/0017, Urbroj: 2181-234-01-20-0001, koja glasi:
Studenti preddiplomskih sveučilišnih studija koji se žele upisati na neki od diplomskih sveučilišnih studija Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu u ak. god. 2020./21. moraju obraniti završni rad zaključno s 28. rujna 2020. godine.