Upisi u I. godinu preddiplomskih studija

on .

PRIJAVE

Uvjeti upisa za preddiplomski sveučilišni studij Kemijska tehnologija, preddiplomski sveučilišni studij Kemija i preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija objavljeni su na web-stranicama https://www.postani-student.hr/ . Još jednom molimo sve pristupnike da u navedenu aplikaciju prilože svoje fotografije na način kako je to navedno u Obavijestima za naslovnicu.

Pristupnici koji se prijave na Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademsku godinu 2021./2022. ne podliježu posebnoj provjeri znanja već se upisuju isključivo na temelju rang liste uspješnosti na državnoj maturi Središnjeg prijavnog ureda.
Natječaj_za_upis_u_I._godinu_preddiplomskih_integriranih_i_stručnih_studija_u_ak._god._2021_2022.pdf

UPISI

Prije pristupanja online obrascu molimo da pripremite sljedeće dokumente:

  1. rodni list ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-Građani
  2. preslik važeće osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu 
  3. dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci (Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu nema poseban obrazac za potvrdu koji ovjerava služba školske medicine. Stoga ista se izdaje na način i u formi koja je uobičajena za navedenu službu za školsku medicinu.)
  4. skeniranu ispunjenu Privolu kojom se daje ovlaštenje za korištenje osobnih podataka Privola_studenata.pdf
  5. u boji skenirani ispunjeni Obrazac sa iksicu Obrazac_za_iksicu.pdf
  6. dokaz o uplati troškova upisa u iznosu 400,00 kn uplatnica_upisnina_2021.pdf

            Pristupnici koji su u obvezi plaćanja školarine dužni su priložiti dokaz o uplati školarine u iznosu od 8.000,00 kn uplatnica_ŠKOLARINA_2021.pdf
Sve navedene dokumente je potrebno učitati u on-line obrazac prilikom ispunjavanja.


Pristupnici koji ostvare pravo na upis obvezni su regulirati upis 22. i 23. srpnja

2021.g. putem on-line obrasca koji se nalazi na sljedećoj poveznici:

                                                        ONLINE UPIS 2021 .Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, a ne upišu se do isteka termina za upis (23. srpnja 2021.g. u 23:59 sati) gube pravo upisa.

Do 1. rujna 2021.g. poštom na adresu Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Studentska služba, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split pošaljite jednu fotografiju veličine 35 mm x 45 mm  (za indeks) te na poleđini napišite svoje ime i prezime.

Za sve upite obratite se na mail: referada@ktf-split.hr ili na broj telefona: 021/329 429.

Studentska služba Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu

Upis više godine za studente doktorskih studija

on .

Upis u akad.god. 2020./21., studenata koji su se na poslijediplomski sveučilišni studij "Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša" i poslijediplomski sveučilišni studij "Kemija mediteranskog okoliša" upisali akad.god. 2012./13. obavit će se 04. i 05. svibnja 2021.godine.Odluka

Studentska služba KTF-a

Odluke Fakultetskog vijeća o upisima na diplomske studije

on .

Poštovani studenti,
U privitku Vam dostavljamo Odluke Fakultetskog vijeća KTF-a vezano za upise na naše diplomske studije.
Odluke_o_upisima_diplomski.PDF
Posebno Vam obraćamo pozornost na četvrtu točku Odluke od 9. lipnja 2020.g., Klasa: 003-08/20-06/0017, Urbroj: 2181-234-01-20-0001, koja glasi:
Studenti preddiplomskih sveučilišnih studija koji se žele upisati na neki od diplomskih sveučilišnih studija Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu u ak. god. 2020./21. moraju obraniti završni rad zaključno s 28. rujna 2020. godine.