CENTRI ZA SAVJETOVANJE STUDENATA

on .


CENTAR ZA SAVJETOVANJE

Cilj Sveučilišnog centra za savjetovanja studenata je koordiniranje i osiguravanje sustavnog pružanja podrške studentima Sveučilišta u Splitu u okviru akademskog, karijernog i osobnog savjetovanja i usmjeravanja te drugim potrebnim područjima podrške, a kako bi se osnažilo studente za uspješno studiranje i svladavanje akademskih obveza te ih podučilo životnim i poslovnim vještinama čime bi se omogućio puni razvoj akademskih potencijala, povećala učinkovitost i završnost studiranja te njihova zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada.

Sve usluge Sveučilišnog centra za savjetovanja studenata su besplatne za sve njegove korisnike.

Više na poveznici: http://www.unist.hr/studentska-savjetovalista

PRAVNO SAVJETOVALIŠTE – PRAVNA KLINIKA
Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u okviru koje studenti pružaju besplatnu pravnu pomoć posebno ugroženim skupinama građana. Pravna klinika sudjeluje u integralnom sustavu pružanja besplatne pravne pomoći osobama koje za pravnu pomoć imaju opravdani interes te je ne mogu ostvariti iz drugih izvora ili bi ostvarivanje bilo moguće samo uz trošenje sredstava koja su im nužno potrebna za vlastito uzdržavanje ili uzdržavanje osoba koje su po zakonu dužne uzdržavati.

Više na poveznici: http://www.pravst.unist.hr/intro.php?x=pravnaklinika