Oglasna ploča (izv.prof.dr.sc. Dražan Jozić)

Rezultati pismenog dijela ispita Priprema tehnoloških voda

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Priprema tehnoloških voda održanog 27.06.2018. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Priprema tehnoloških voda.
Usmeni dio ispita za studente koji su položili pismeni dio ispita održat će 06.07.2018. u 14:30.