Oglasna ploča (izv.prof.dr.sc. Dražan Jozić)

Rezultati pismenog dijela ispita: Priprema tehnoloških voda (rok 03.09.2019.)

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Priprema tehnoloških voda, održanog 03.09.2019., objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Priprema tehnoloških voda. Usmeni dio ispita održat će se u petak (06.09.2019.) u 10:00.