Oglasna ploča (izv.prof.dr.sc. Dražan Jozić)

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Metode karakterizacije materijala

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Metode karakterizacije materijala održanog 27.08.2019. objavljeni su na web stranicama Zavoda za anorgansku tehnologiju/Nastavni materijali/Metode karakterizacije materijala.
Usmeni dio ispita za sve studente diplomskog studija koji su se prijavili na ispitni rok i koji su položili pismeni dio ispita održat će se u srijedu 11.09.2018. u 10:30, dok će se usmeni dio ispita za studente stručnog studija održati 11.09.2019. u 12:00.