Obavijest o početku nastave iz kolegija Metalni konstrukcijski materijali

Obavijest o početku nastave iz kolegija Metalni konstrukcijski materijali

Predavanja iz kolegija Metalni konstrukcijski materijali, za studente 2. godine stručnog studija Zaštita i oporaba materijala, započet će prema rasporedu, u utorak, 6. listopada 2020. godine u 13,15 sati u predavaonici E400.

                                                                                                       Prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović