Obavijest o početku nastave iz kolegija Elektrokemijske tehnologije u zaštiti okoliša


Obavijest o početku nastave iz kolegija Elektrokemijske tehnologije u zaštiti okoliša

Predavanja iz kolegija Elektrokemijske tehnologije u zaštiti okoliša, za studente 1. godine diplomskog studija Kemijska tehnologija – smjer Zaštita okoliša, započet će prema rasporedu, u petak, 9. listopada 2020. godine u 8.15 sati u predavaonici E407.

                                                                                                              Prof. dr. sc. Senka Gudić