Oglasna ploča (dr.sc. Mirko Marušić, viši predavač)

Obavijest o početku nastave - FIZIKA (PPT, ZOM)

Seminari i predavanja iz kolegija "FIZIKA" (PPT, ZOM) počinju prema rasporedu:
* seminar (ponovno upisani) - utorak u 13:15 (predavaonica F402)
* predavanja i seminar - srijeda 11:15 (amfiteatar A02).
Dr. sc. Mirko Marušić, viši predavač