Vježbe iz Fizike (PPT smjer) - završni kolokvij

Vježbe iz Fizike (PPT smjer)

Nadoknade i završni kolokviji Vježbi iz Fizike održati će se u praktikumu za Fiziku u E408 u četvrtak 21. 01. 2021. s početkom u 10.00 sati i to za sljedeće studente:
Grgurinović Katja, Dadić Marija, Čolak Lucija, Bedalov Ella, Španović Nina, Tomašić Antea, Marović Kristina, Obadić Ivana, Brković Andrea i Bonačić Kristina.

Zavod za Fiziku

Split, 15. 01. 2021.

FIZIKA (PPT smjer) - odgoda vježbi

FIZIKA (PPT smjer) - raspored laboratorijskih vježbi

Poradi mjera samoizolacije laboratorijske vježbe iz Fizike održati će se idući tjedan i to:

08. 12. (utorak) grupe:                  E-1 s početkom u 15,00

10. 12. (četvrtak) grupe:                E-2 s početkom u 15,00
                                                          E-3
s početkom u 17,00

Vježbe koje treba pripremiti su br. 1 i br. 2: Uvod u vježbe iz područja električnih strujnih krugova i Električni otpor.

Dr. sc. Mirko Marušić, viši predavač.

FIZIKA (PPT smjer) - promjena rasporeda vježbi

FIZIKA (PPT smjer) - promjena rasporeda laboratorijskih vježbi

Poradi prelaska nastave (predavanja i seminara) u ONLINE oblik, došlo je do izmjene rasporeda laboratorijskih vježbi iz Fizike i to prema dolje navedenom:

01. 12. (utorak) grupe:                  E-1 s početkom u 15,00,

03. 12. (četvrtak) grupe:                E-2 s početkom u 15,00,
                                                         E-3
s početkom u 17,00.


Vježbe koje treba pripremiti su br. 1 i br. 2: Uvod u vježbe iz područja električnih strujnih krugova i Električni otpor.

Dr. sc. Mirko Marušić, viši predavač.

VJEŽBE IZ FIZIKE I (SAMO GRUPE D-1, D-2, D-3 i C) - PROMJENA TERMINA

Obavijest za Vježbe iz Fizike I za grupe D-1, D-2, D-3 i C

Promjena termina Vježbi iz Fizike I za grupe D-1, D-2, D-3 i C:
Vježbe iz Fizike I predviđene za ponedjeljak 16. 11., te utorak 17.11. prebacuju se za tjedan nakon, dakle u ponedjeljak 23. 11.  te u utorak 24. 11. po satnicima kao i uvijek po rasporedu.
Napomena još jednom da se tada radi vježba broj 8. Napetost površine.

Zavod za Fiziku

VJEŽBE IZ FIZIKE I (SAMO GRUPE B-1 i B-2) - PROMJENA TERMINA

Obavijest za Vježbe iz Fizike I za grupe B-1 i B-2

Promjena termina Vježbi iz Fizike I za grupe B-1 i B-2:
Zbog proslave obljetnice KTF-a Vježbe iz Fizike I predviđene za petak 23. 10., prebacuju se za petak 30. 10. po rasporedu (B-1 s početkom u 10,15 a B-2 s početkom u 12,15), uz napomenu još jednom da se tada radi vježba broj 7. Gustoća kapljevina.

Zavod za Fiziku