Fizika I - Obavijest o kolokvijima

Prvi kolokvij iz seminara iz Fizike I odrzat ce se prema sljedecem rasporedu:

  • Seminarska grupa B: 17. 11. u 8:15, predavaonica br. 1
  • Seminarska grupa C: 17. 11. u 10:15, predavaonica br. 1
  • Seminarska grupa A: 19. 11. u 10:15, predavaonica br. 1

Prvi kolokvij iz teorije iz Fizike I odrzat ce se 25. 11. u 10:15 u amfiteatru pmf-a.

Napomena: Kolokvij iz teorije polazu samo studenti koji poloze kolokvij iz seminara.