Obavijest za studente studija PPT i ZOM

OBAVIJEST O POČETKU VJEŽBI IZ FIZIKE  

Preddiplomski studij prehrambene tehnologije (PPT)

Stručni studij - Zaštita i oporaba materijala (ZOM)

Vježbe iz Fizike započet će u srijedu 07.10.2015. u 16:00 sati (predavaonica 1) uvodnim predavanjem "Mjerenje i iskazivanje rezultata mjerenja". Dolazak je obvezatan svim studentima I. godine studija (PPT i ZOM).

Od 12.10.2015. vježbe iz fizike će se raditi u praktikumu (soba 29A) po grupama (možete ih pronaći na oglasnoj ploči praktikuma iz fizike od 07.10.2015.).

Za vježbe je potreban priručnik: “Praktikum iz fizike (I. dio)“ Draga Krpan-Lisica kojeg ćete nabaviti u Skriptarnici „Redak“ (na Medicinskom fakultetu, Šoltanska 2, radno vrijeme 7:30-15:30, telefon: 557-950).

Za prve vježbe u praktikumu, koje počinju od ponedjeljka 12.10.2015., potrebno je naučiti vježbu br. 6: Gustoća čvrstih tvari.

Studenti su dužni naučiti vježbu koju rade u danom terminu, a provjera znanja (kolokvij ) vršit će se tijekom rada.

Na vježbe treba donijeti: kalkulator, milimetarski papir, pribor za pisanje i crtanje.

Split, 06.10.2015.                                                                                                                                                  dr.sc. Mirko Marušić, viši predavač