Fizika I - seminar - OBAVIJEST o nadoknadi

Seminar iz Fizike I, koji se prema rasporedu održava srijedom (za studente PKT-KI), sljedeći tjedan će se održati u ponedjeljak (21.12.2015.)
u 10.15 sati zajedno s ostalim seminarskim grupama.