VJEŽBE IZ FIZIKE II - UPIS OCJENA

Indekse za upis ocjena iz predmeta VJEŽBE IZ FIZIKE II studenti (koji su prijavili za rok 17.6.2016.) trebaju ostaviti u praktikumu za FIZIKU (E408) u četvrtak 23.6. od 10.00 do 13.00 sati ili u petak 24.6. od 12.00 do 14.00 sati, a indekse potom mogu predignuti u referadi u ponedjeljak 27.6.2016. u 14.00 sati.