VJEŽBE IZ FIZIKE II - UPISI OCJENA

Indekse za upis ocjena iz predmeta VJEŽBE IZ FIZIKE II studenti (koji su prijavili za rok 1.7.2016.) trebaju ostaviti ing. Mariu Radiću u praktikumu za FIZIKU (E408) u utorak 5.7.2016. od 12.00 do 14.00 sati ili u srijedu 6.7.2016. od 9.00 do 11.30 sati, a indekse potom mogu predignuti u referadi u petak 8.7.2016. iza 13.00 sati.