Seminar iz Fizike I - obavijest

Seminar iz Fizike I za seminarske grupe PK i PKT-ZO neće se održati u terminima 12.12. (ponedjeljak) i 19.12 (ponedjeljak).
Seminar iz Fizike I za seminarske grupe PKT-KI neće se održati u terminima 14.12. (srijeda) i 21.12 (srijeda).

Obavijest o nadoknadama biti će objavljena na web-u Zavoda za fiziku.