Fizika za farmaceute - obavijest o početku nastave

Nastava iz Fizike za farmaceute počinje seminarom u utorak, 17.1.2017. u 9.15 sati u predavaonici C613 (Vijećnica).

Za laboratorijske vježbe koje će se izvoditi u predavaonici E408 potrebno je nabaviti priručnik: “Praktikum iz fizike (I. dio)“ - D. Krpan-Lisica a možete ga nabaviti u:

                  skriptarnici REDAK na Medicinskom fakultetu

                  Šoltanska 2, Split

                  radno vrijeme 730-1530        telefon: 557-950


Za prvi put potrebno je proučiti uvodni dio "Mjerenje i iskazivanje rezultata mjerenja"  te naučiti sljedeće vježbe:

Vježbu br. 6.: Gustoća čvrstih tvari

Vježbu br. 7.: Gustoća kapljevina
 

Početak vježbi biti će naknadno oglašen.

Split, 12.1.2017.