Fizika za farmaceute - raspored

Raspored za tjedan (23.1. - 27.1. 2017.)

Srijeda:   9.15 - 10.00 seminar
               10.15 - 14.00 predavanja
               15.00 početak vježbi prema rasporedu

Četvrtak:   9.15 - 11.00 seminar
                 11.15 - 14.00 predavanja
                 15.00 početak vježbi prema rasporedu

Petak:     održavaju se samo vježbe prema rasporedu