FIZIKA 2 : naknadno završno testiranje

 

 

Mole se sljedeći studenti:

1.   0011167379
2.   0011167293
3.   0011164078
4.   0011167519
5.   0119027656
6.   0011166345

da se hitno jave u ured B403 (dr. sc. Mirku Marušiću) radi obvezatnog završnog testiranja.